• Giao thông & vận tải

  sự bôi trơn lớp biên

  Hóa học & vật liệu

  sự bôi trơn giới hạn
  sự xoa dầu mỡ

  Kỹ thuật chung

  bôi trơn ngoại biên

  Giải thích EN: Partial lubrication that may occur between solid surfaces because of adsorbed monofilm layers of lubricant on those surfaces. Giải thích VN: Hiện tượng bôi trơn một phần xảy ra giữa các bề mặt rắn do các lớp dầu nhớt bám trên các bề mặt này.

  sự bôi trơn màng mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X