• /'lu:brikənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất bôi trơn, dầu nhờn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chất bôi trơn

  Cơ - Điện tử

  Chất bôi trơn, dầu bôi trơn, dầu nhờn

  Hóa học & vật liệu

  chất bôi trơn, dầu bôi trơn

  Giải thích EN: 1. any substance, such as grease, oil, silicone, or graphite, that reduces friction between two interacting surfaces.any substance, such as grease, oil, silicone, or graphite, that reduces friction between two interacting surfaces. 2. of or relating to such a substance. Thus, lubricant additive.of or relating to such a substance. Thus, lubricant additive.

  Giải thích VN: 1. bất cứ chất nào, như dầu mỡ động vật, dầu hỏa, silicon, hoặc graphit, mà làm giản ma sát giứa hai bề mặt tiếp xúc.2. thuộc hoặc liên quan tới chất bôi trơn. Như, phụ gia bôi trơn.

  Kỹ thuật chung

  dầu
  dầu bôi trơn
  brake cable lubricant
  dầu bôi trơn cáp hãm
  lubricant film
  lớp dầu bôi trơn
  lubricant testing machine
  máy thử dầu bôi trơn
  quantity of lubricant
  lượng dầu bôi trơn
  refrigerating compressor lubricant (oil)
  dầu bôi trơn máy nén lạnh
  synthetic lubricant
  dầu bôi trơn tổng hợp
  wheel flange lubricant
  dầu bôi trơn gờ bánh xe
  dầu nhờn
  solid lubricant
  dầu nhờn đặc
  nước êmuxi
  mỡ
  sự bôi trơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  coating , grease , oil , silicone , wax , wd40tm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X