• /´britl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giòn, dễ gãy, dễ vỡ
  to have a brittle temper
  dễ cáu, hay cáu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dễ gãy

  Cơ - Điện tử

  (adj) giòn, dễ gãy

  Kỹ thuật chung

  dễ gãy
  dễ nghiền
  dễ vỡ
  giòn
  blue-brittle
  giòn xanh
  blue-brittle range
  khoảng giòn xanh
  brittle coating
  lớp phủ giòn
  brittle coating
  màng giòn
  brittle core
  lõi giòn
  brittle crack
  vết gãy giòn
  brittle crack
  vết nứt giòn
  brittle failure
  mặt gãy giòn
  brittle failure
  sự gãy giòn
  brittle failure
  sự phá hoại giòn
  brittle failure
  sự vỡ giòn
  brittle fracture
  gãy giòn
  brittle fracture
  mặt gãy giòn
  Brittle Fracture
  phá hoại giòn
  brittle fracture
  sự gãy giòn
  brittle fracture
  sự phá hỏng giòn
  brittle fracture
  vết gãy giòn
  brittle fracture resistance
  sức cản gãy giòn
  brittle lacquer
  sơn giòn
  brittle material
  vật liệu giòn
  brittle metal
  kim loại giòn
  brittle mica
  mica giòn
  brittle point
  điểm giòn
  brittle point
  nhiệt độ giòn
  brittle range
  miền giòn
  brittle rupture
  sự gãy giòn
  brittle rupture
  sự phá hoại giòn
  brittle-ductile transition
  sự chuyển giòn giòn-dẻo
  cold-brittle
  giòn nguội
  condition of brittle fracture
  điều kiện phá hoại giòn
  hot-brittle
  giòn nóng
  short-brittle
  giòn nóng đỏ
  tough-brittle transition
  sự chuyển tiếp dai-giòn

  Kinh tế

  dễ gãy
  dễ vỡ
  giòn
  brittle tobacco
  thuốc lá giòn

  Địa chất

  dễ vỡ, dễ gẫy, bở, giòn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X