• /mə´nɔpəli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độc quyền; vật độc chiếm
  to make monopoly of...
  giữ độc quyền về...
  monopoly capitalist
  nhà tư bản độc quyền
  Tư bản độc quyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độc quyền

  Cơ - Điện tử

  Sự độc quyền, sự lũng đoạn

  Kỹ thuật chung

  độc quyền
  monopoly policy
  chính sách độc quyền
  natural monopoly
  độc quyền tự nhiên

  Kinh tế

  chiên mại
  độc chiếm
  partial monopoly
  độc chiếm một phần
  độc quyền kinh doanh
  độc quyền một người mua
  độc quyền mua
  sự độc quyền
  monopoly of sale
  sự độc quyền bán
  sales monopoly
  sự độc quyền bán hàng
  seller's monopoly
  sự độc quyền cua người bán
  seller's monopoly
  sự độc quyền của người bán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X