• /kәn'strikt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép
  to act under constraint
  hành động do bị ép buộc
  Sự đè nén, sự kiềm chế
  Sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè
  to speak without constraint
  nói không e dè
  Sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên)

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  expand , free , let go , loosen , open , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X