• /kɔ´leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đối chiếu, so sánh
  to collate a copy with its original
  đối chiếu bản sao với nguyên bản
  (ngành in) kiểm tra thứ tự (trang sách)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đối chiếu
  phân loại
  sắp xếp
  so lựa
  so sánh

  Kinh tế

  đối chiếu, so sánh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X