• /kɔn,kæti'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự móc vào nhau, sự nối vào nhau
  (nghĩa bóng) sự trùng hợp, sự trùng khớp
  concatenation of circumstances
  cơ hội trùng khớp
  (kỹ thuật) dãy ghép, xích chuỗi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ghép, nối (thông tin)
  phép ghép
  sự

  Điện

  sự ghép chuỗi

  Kỹ thuật chung

  ghép

  Giải thích VN: Liên kết hai hoặc nhiều đơn vị thông tin với nhau, như văn bản hoặc các tệp, để tạo thành một đơn vị. Trong các chương trình bảng tính, sự ghép được dùng để liên hợp văn bản trong một công thức bằng cách đặt một dấu & giữa công thức và văn bản.

  concatenation operator
  toán tử ghép
  string concatenation
  sự ghép chuỗi
  string concatenation
  sự ghép chuỗi (ký tự)
  string concatenation
  sự ghép xâu
  nối

  Giải thích VN: Liên kết hai hoặc nhiều đơn vị thông tin với nhau, như văn bản hoặc các tệp, để tạo thành một đơn vị. Trong các chương trình bảng tính, sự ghép được dùng để liên hợp văn bản trong một công thức bằng cách đặt một dấu & giữa công thức và văn bản.

  sự ghép nối
  sự ghép
  string concatenation
  sự ghép chuỗi
  string concatenation
  sự ghép chuỗi (ký tự)
  string concatenation
  sự ghép xâu
  sự móc nối
  sự nối
  sự nối kết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X