• /sək´seʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kế tiếp; sự liên tiếp; sự nối tiếp nhau
  three great victories in succession
  ba thắng lợi to lớn liên tiếp
  the succession of the seasons
  sự nối tiếp nhau của các mùa
  Sự nối ngôi, sự kế vị; quyền kế vị
  to claim the succession
  đòi quyền kế vị
  Sự thừa kế, sự ăn thừa tự
  right of succession
  quyền thừa kế, quyền ăn thừa tự
  Succession planning
  Hoạch định người kế nhiệm (trong doanh nghiệp...)
  Tràng, dãy, chuỗi
  a succession of disasters
  một chuỗi tai hoạ
  in succession
  lần lượt; liên tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trình tự, sự kế tiếp

  Giao thông & vận tải

  kế tục
  thừa kế

  Xây dựng

  tính liên tục dãy

  Kỹ thuật chung

  chuỗi
  dãy
  sự kế tiếp

  Kinh tế

  sự thừa kế
  customary succession
  sự thừa kế theo lệ thường
  perpetual succession
  sự thừa kế vĩnh viễn
  testate succession
  sự thừa kế có di chúc
  thừa kế
  customary succession
  sự thừa kế theo lệ thường
  intestate succession
  quyền thừa kế không có di chúc
  perpetual succession
  sự thừa kế vĩnh viễn
  renounce the right of succession
  từ bỏ quyền thừa kế
  renounce the right of succession (to...)
  từ bỏ quyền thừa kế
  succession of liability
  thừa kế nợ
  tax on succession
  thuế thừa kế
  testamentary succession
  thừa kế theo di chúc
  testate succession
  sự thừa kế có di chúc
  testate succession
  thừa kế theo di chúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X