• /ˌɪntɪˈgreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  hội nhập
  Sự hợp lại thành một hệ thống thống nhất, sự tích hợp
  Sự hoà hợp với môi trường, sự hoà nhập
  (toán học) phép tính tích phân; sự tích phân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hợp lại thành một hệ thống thống nhất (những cái trước kia bị sự phân biệt chủng tộc tách ra)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mở rộng cho mọi người, sự mở rộng cho mọi chủng tộc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dành quyền bình đẳng cho một chủng tộc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (giải tích ) phép lấy tích phân
  integration by decomposition
  phép lấy tích phân bằng phân tích;
  integration by partial fractions
  phép lấy tích phân bằng phân thức đơn giản;
  integration by substitution
  phép lấy tích phân bằng phép thế;
  integration in infinite terms
  phép lấy tích phân các số hạng hữu hạn
  integration of sequences and series
  phép lấy tích phân chuỗi vô hạn
  approximate integration
  phép lấy tích phân [xấp xỉ, gần đúng]
  asymptotic integration
  phép lấy tích phân tiệm cận
  complex integration
  phép lấy tích phân thức
  formal integration
  phép lấy tích phân
  graphic(al) integration
  phép lấy tích phân bằng đồ thị
  group integration
  phép lấy tích phân theo nhóm
  immediate integration
  phép lấy tích phân trực tiếp
  machanical integration
  phép lấy tích phân cơ giới
  numerical integration
  phép lấy tích phân bằng số
  point by point integration
  phép lấy tích phân theo điểm
  successive integration
  lấy tích phân liên tiếp

  Xây dựng

  sự ghép bộ

  Điện tử & viễn thông

  ghép tích phân
  sự tích phân
  digital integration
  sự tích phân số

  Kỹ thuật chung

  phép tính tích phân
  integration by part
  phép tính tích phân từng phần
  sự bố cục
  sự kết hợp

  Giải thích EN: The process of combining different acts or elements into a functioning whole; coordination..

  Giải thích VN: Là một quá trình kết hợp nhiều động tác khác nhau hoặc các yếu tố được kết hợp bằng một chức năng chung; sự kết hợp.

  sự tích hợp
  circuit integration
  sự tích hợp mạch
  electronic circuit integration
  sự tích hợp mạch điện tử
  graphical integration
  sự tích hợp đồ thị
  graphical integration
  sự tích hợp họa hình
  large scale integration (LSI)
  sự tích hợp cỡ lớn
  LSI (largescale integration)
  sự tích hợp cỡ lớn
  medium-scale integration (MSI)
  sự tích hợp cỡ trung bình
  MSI (medium-scale integration)
  sự tích hợp cỡ trung bình
  photographic integration
  sự tích hợp ảnh chụp
  SHSI (super-high scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu cao
  single scale integration (SSI)
  sự tích hợp đơn
  SLSI (super-large-scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  small-scale integration (SSI)
  sự tích hợp cỡ nhỏ
  SSI (small-scale integration)
  sự tích hợp cỡ nhỏ
  super-high-scale integration (SHSI)
  sự tích hợp cỡ siêu cao
  Super-large-scale integration (SLSl)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  system integration
  sự tích hợp hệ thống
  systems integration
  sự tích hợp hệ thống
  three-dimensional integration
  sự tích hợp ba chiều
  ULSI (ultra-large scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  ultra-large scale integration (VLSI)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  very-large-scale integration (VLSI)
  sự tích hợp cỡ rất lớn
  video integration
  sự tích hợp video
  VLSI (verylarge-scale integration)
  sự tích hợp cỡ rất lớn
  wafer scale integration
  sự tích hợp mức wafer
  wafer-scale integration
  sự tích hợp cỡ lát
  wsi (waferscale integration)
  sự tích hợp cỡ lát
  sự tổ hợp
  tích hợp
  Application Integration Architecture (AIA)
  cấu trúc tích hợp ứng dụng
  Application Software Integration Support Tools (ASIS)
  các công cụ trợ giúp tích hợp phần mềm ứng dụng
  circuit integration
  sự tích hợp mạch
  computer integration
  tích hợp vi tính
  Data Integration Function (DIF)
  chức năng tích hợp số
  Data Integration Program (DIP)
  chương trình tích hợp dữ liệu
  DSM-CC Multimedia Integration Framework (DMIF)
  Khung tích hợp đa phương tiện DSM-CC
  electronic circuit integration
  sự tích hợp mạch điện tử
  Enterprise Application Integration (EAI)
  tích hợp ứng dụng của doanh nghiệp
  Enterprise Integration Network (EINET)
  mạng tích hợp doanh nghiệp
  Fixed Mobile Integration (FMI)
  tích hợp di động cố định
  graphical integration
  sự tích hợp đồ thị
  graphical integration
  sự tích hợp họa hình
  integration density
  mật độ tích hợp
  integration gain
  độ tăng tích hợp
  integration test
  kiểm thử tích hợp
  large scale integration
  tích hợp cỡ lớn
  large scale integration (LSI)
  sự tích hợp cỡ lớn
  Large Scale Integration (LSI)
  tích hợp mức cao
  large-scale integration
  mạng tích hợp cỡ lớn
  large-scale integration
  tích hợp thang đo lớn
  large-scale integration (LSI)
  tích hợp cỡ lớn
  laser-scale integration-LSI
  tích hợp cỡ lớn
  LSI (largescale integration)
  sự tích hợp cỡ lớn
  LSI (large-scale integration)
  tích hợp cỡ lớn
  LSI (large-scale integration)
  tích hợp cỡ lớn-LSI
  medium scale integration
  tích hợp cỡ vừa
  Medium Scale Integration (MSI)
  tích hợp với quy mô trung bình
  medium-scale integration (MSI)
  sự tích hợp cỡ trung bình
  mediumscale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ trung bình
  mediumscale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ vừa
  MSI (medium-scale integration)
  sự tích hợp cỡ trung bình
  network integration
  tích hợp mạng
  Pacific Bell Network Integration (PBNI)
  Tích hợp mạng của hãng Pacific Bell
  photographic integration
  sự tích hợp ảnh chụp
  SHSI (super-high scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu cao
  single scale integration (SSI)
  sự tích hợp đơn
  SLSI (super-large-scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  Small Scale Integration (SSI)
  tích hợp quy mô nhỏ
  small-scale integration
  tích hợp cỡ nhỏ
  small-scale integration (SSI)
  sự tích hợp cỡ nhỏ
  solution integration center
  trung tâm tích hợp giải pháp
  SSI (small-scale integration)
  sự tích hợp cỡ nhỏ
  Super large scale integration (SLSI)
  tích hợp quy mô siêu lớn
  super-high-scale integration (SHSI)
  sự tích hợp cỡ siêu cao
  Super-large-scale integration (SLSl)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  super-large-scale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ siêu cao
  system integration
  sự tích hợp hệ thống
  System integration (SI)
  tích hợp hệ thống
  System level integration circuit (SLIC)
  mạch tích hợp mức hệ thống
  systems integration
  sự tích hợp hệ thống
  three-dimensional integration
  sự tích hợp ba chiều
  ULSI (ultra-large scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  Ultra Large Scale Integration (ULSI)
  tích hợp quy mô siêu lớn
  ultra-large scale integration (VLSI)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  ultralarge-scale integration (ULSI)
  tích hợp cỡ trên siêu lớn
  very large scale integration
  độ tích hợp rất cao (VLSI)
  very large scale integration
  tích hợp cỡ rất lớn
  Very Large Scale Integration (VLSI)
  tích hợp mức độ rất lớn
  very large scale integration-VLSI
  độ tích hợp rất cao-VLSI
  very-large-scale integration (VLSI)
  sự tích hợp cỡ rất lớn
  video integration
  sự tích hợp video
  VLSI (verylarge-scale integration)
  sự tích hợp cỡ rất lớn
  wafer scale integration
  sự tích hợp mức wafer
  wafer-scale integration
  sự tích hợp cỡ lát
  wafer-scale integration
  tích hợp mức wafer
  wsi (waferscale integration)
  sự tích hợp cỡ lát

  Kinh tế

  hòa nhập
  hội nhập
  international economic integration
  hội nhập kinh tế quốc tế
  nhất thể hóa
  horizontal integration
  nhất thể hóa hàng ngang
  trade integration
  nhất thể hóa thương mại
  trade integration
  sự liên kết, hợp nhất, nhất thể hóa thương mại
  phép tích phân
  sát nhập
  sự hợp nhất (công ty)
  sự kết hợp
  sự liên hợp
  sự nhất thể hóa
  sự sáp nhập
  sự tích-phân
  việc hợp nhất

  Địa chất

  sự hợp nhất, phép tích phân

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X