• Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhận, thừa nhận
  to concede a point in an argument
  thừa nhận một điểm trong cuộc tranh luận
  Cho, nhường cho
  to concede a privilege
  cho một đặc quyền
  (thể dục,thể thao), (từ lóng) thua

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X