• /,ækwi'es/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Bằng lòng, ưng thuận, đồng ý; bằng lòng ngầm, mặc nhận
  to acquiesce in someone's proposal
  đồng ý với lời đề nghị của ai
  to acquiesce in a conclusion
  đồng ý với một kết luận


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X