• /´pi:səbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Yêu chuộng hoà bình; thích yên tĩnh
  a peaceable person
  một người thích yên tĩnh
  a peaceable temperament
  tính trầm (thích yên tĩnh)
  Yên ổn; thái bình
  peaceable methods
  những phương pháp hoà bình
  a peaceable settlement
  một cách giải quyết ổn thoả


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X