• /kən'dʌk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự dẫn; tính dẫn
  Độ dẫn (nhiệt điện)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự truyền, sự dẫn
  conduction of heat
  vt. độ dẫn nhiệt

  Cơ - Điện tử

  Sự dẫn, sự dẫn điện

  Điện

  sự truyễn dẫn

  Kỹ thuật chung

  dẫn
  dẫn nhiệt
  capacity of heat conduction
  khả năng dẫn nhiệt
  coefficient of thermal conduction
  hệ số dẫn nhiệt
  conduction cooling
  làm lạnh bằng dẫn nhiệt
  conduction hear transmission
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction heat transfer
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction heat transfer [transmission]
  truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt
  conduction of heat
  độ dẫn nhiệt
  eddy conduction
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  eddy heat conduction
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  electron conduction
  dẫn nhiệt điện tử
  Fourier law of heat conduction
  định luật dẫn nhiệt Fourier
  heat conduction
  độ dẫn nhiệt
  heat conduction
  sự dẫn nhiệt
  heat conduction equation
  phương trình dẫn nhiệt
  heat conduction losses
  tổn thất do dẫn nhiệt
  heat transfer by conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt
  thermal conduction
  độ dẫn nhiệt
  thermal conduction
  sự dẫn nhiệt
  sự dẫn
  sự dẫn điện
  dark conduction
  sự dẫn điện tối
  extrinsic conduction
  sự dẫn điện ngoại lai
  glow conduction
  sự dẫn điện phát sáng
  hole conduction
  sự dẫn điện lỗ trống
  n-type conduction
  sự dẫn điện loại n
  p-type conduction
  sự dẫn điện loại p
  Townsend conduction
  sự dẫn điện kiểu Townsend
  unidirectional conduction
  sự dẫn điện một chiều
  sự dẫn nhiệt
  sự truyền
  heat transfer by conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt
  thermal conduction
  sự truyền nhiệt
  sự truyền nhiệt
  heat transfer by conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt

  Địa chất

  sự dẫn, độ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X