• /kən´dʒestʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đông nghịt, sự tắc nghẽn (đường sá...)
  a congestion of the traffic
  sự tắc nghẽn giao thông
  (y học) sự sung huyết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự quá tải

  Hóa học & vật liệu

  đông đặc

  Xây dựng

  sự ùn (xe)

  Kỹ thuật chung

  sự dồn ứ lại
  sự đông đặc
  sự quá tải
  sự tắc nghẽn
  network congestion
  sự tắc nghẽn mạng
  orbit congestion
  sự tắc nghẽn quỹ đạo
  port congestion
  sự tắc nghẽn ở cổng
  route congestion
  sự tắc nghẽn đường truyền
  traffic congestion
  sự tắc nghẽn giao thông
  sự tích lại

  Kinh tế

  đầy ứ (của thị trường)
  sự tắc nghẽn (cảng khẩu)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  opening

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X