• Kinh tế

  thời gian "nghỉ đóng góp"
  contribution approach to pricing
  phương pháp đóng góp để lập giá (trong kế toán)
  contribution to general average
  phần đóng góp vào tổn thất chung (trong tai nạn đường biển)
  Federal Insurance Contribution Act
  đạo luật đóng góp Bảo hiểm Liên bang
  obligatory annual contribution
  hội phí phải đóng hàng năm
  two holidays a week system
  chế độ tuần nghỉ hai ngày
  unemployment contribution
  phần đóng góp thất nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X