• /ɔ'bligətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt buộc, cưỡng bách
  Attendance at school is obligatory
  Đi học là bắt buộc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc
  obligatory well
  giếng khoan bắt buộc

  Kinh tế

  bắt buộc
  có nghĩa vụ phải làm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X