• /rɪˈlɪdʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tôn giáo, đạo; sự tín ngưỡng, sự tu hành; niềm tin tôn giáo
  the Christian religion
  đạo Cơ đốc
  freedom of religion
  tự do tín ngưỡng
  to enter into religion
  đi tu
  Sự sùng bái
  to make a religion of something
  sùng bái cái gì; coi cái gì như là việc có nghĩa vụ phải làm
  football is like a religion for Bill
  đối với Bill, bóng đá là một thứ sùng bái


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X