• /'tenit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên lý; giáo lý; chủ nghĩa
  one of the basic tenets of the Christian faith
  một trong những nguyên lý cơ bản của đức tin Cơ đốc giáo


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X