• /´kri:piη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dần dần, từ từ
  the creeping corrosion of the salt
  sự ăn mòn dần dần của muối

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự rỉ

  Hóa học & vật liệu

  rò (điện nước)

  Xây dựng

  từ biến
  non-creeping material
  vật liệu không từ biến
  từ từ

  Điện lạnh

  sự tăng chậm

  Kỹ thuật chung

  dần dần
  rão
  sự rò
  sự thấm
  trương
  trượt đất

  Địa chất

  sự sụt vách, sự sụt nóc lò, sự lún nóc, sự bùng nền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X