• /´sə:pən¸tain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) rắn; hình rắn
  Quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo
  Thâm độc, nham hiểm
  Uyên thâm
  serpentine wisdom
  học thức uyên thâm

  Danh từ

  (khoáng chất) Xecpentin
  (kỹ thuật) ống ruột gà, ống xoắn

  Nội động từ

  Bò ngoằn ngoèo, đi quanh co, lượn khúc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  secpentin

  Toán & tin

  đường hình rắn

  Kỹ thuật chung

  ống ruột gà
  ống xoắn
  serpentine coil
  giàn ống xoắn
  serpentine cooler
  dàn lạnh ống xoắn
  serpentine cooler
  giàn lạnh ống xoắn
  serpentine cooler
  ống xoắn làm nguội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X