• (đổi hướng từ Skulking)
  /skʌlk/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Lẩn tránh, lẩn lút, lỉnh; trốn việc

  Danh từ

  Người lẩn tránh, người lẩn lút, người hay lỉnh; người trốn việc (như) skulker

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X