• /kən´dens/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm đặc lại (chất nước); làm ngưng lại (hơi); làm tụ lại (ánh sáng); hoá đặc (chất nước); ngưng lại (hơi); tụ lại (ánh sáng)
  Nói cô đọng; viết súc tích

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm ngưng, làm cô đọng

  Hóa học & vật liệu

  làm cô đọng
  làm ngưng
  làm ngưng tụ

  Xây dựng

  đông đặc
  làm tụ

  Kỹ thuật chung

  ngưng kết
  ngưng tụ
  tích tụ

  Kinh tế

  ngưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X