• /´drɔ:¸bæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều trở ngại, mặt hạn chế, mặt không thuận lợi
  (thương nghiệp) số tiền thuế quan được trả lại, số tiền thuế quan được giảm (đối với hàng xuất)
  ( + from) sự khấu trừ, sự giảm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không thuận lợi
  khuyết tật
  hạn chế
  nhược điểm
  sự ram
  thiếu sót
  vật chướng ngại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X