• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự giải đoán

  Kỹ thuật chung

  giải mã
  address decoding
  giải mã địa chỉ
  block decoding scheme
  hệ thống giải mã khối
  decoding circuit
  bộ giải mã
  decoding circuit
  mạch giải mã
  decoding circuit
  sơ đồ giải mã
  decoding circuits
  mạch giải mã
  decoding computation per bit
  phép tính giải mã theo bit
  decoding device
  thiết bị giải mã
  decoding gate
  cổng giải mã
  decoding relay
  rơle giải mã
  decoding routine
  chương trình giải mã
  decoding routine
  thủ tục giải mã
  decoding system
  hệ thống giải mã
  Digital Multi - standard Decoding (DMSD)
  giải mã đa tiêu chuẩn số
  instruction decoding
  sự giải mã lệnh
  probabilistic decoding techniques
  phương pháp giải mã xác suất
  sequential decoding
  sự giảI mã tuần tự
  viterbi decoding
  sự giải mã Viterbi
  mã dịch
  sự dịch mã
  sự đọc mã
  sự giải mã
  instruction decoding
  sự giải mã lệnh
  sequential decoding
  sự giảI mã tuần tự
  viterbi decoding
  sự giải mã Viterbi

  Xây dựng

  sự giải mã

  Kinh tế

  giải mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X