• /iks´pʌlʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đuổi, sự tống ra, sự trục xuất
  (y học) sự sổ (thai, nhau)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự phóng (ra)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X