• /i:´vikʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đuổi ra khỏi nhà ở, đất đai...
  (pháp lý) sự thu hồi tài sản một cách hợp pháp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X