• /rein/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .reins

  ( (thường) số nhiều) dây cương
  to ride on a long rein(s)
  cưỡi ngựa thả lỏng dây ngựa
  ( số nhiều) đai tương tự như dây cương (để giữ một đứa bé)
  ( số nhiều) phương tiện kiểm soát
  (nghĩa bóng) sự kiểm soát, sự bó buộc, sự kiềm chế
  to keep a tight rein on
  kiềm chế chặt chẽ
  to assume the reims of government
  nắm chính quyền
  to drop the reins of government
  xin từ chức thôi không nắm chính quyền nữa
  to give rein (the rein) to
  buông lỏng, để cho tự do phát triển
  to give someone a free rein
  thả lỏng ai cho tự do hành động

  Ngoại động từ

  Gò cương, ghì cương ngựa
  to rein in a horse
  gò cương ngựa (cho đi chậm lại)
  to rein up a horse
  ghì cương ngựa (cho đứng lại)
  (nghĩa bóng) kiềm chế, bắt vào khuôn ghép; cai trị; kiểm soát
  to rein in someone
  kiềm chế ai, bắt ai phải vào khuôn phép

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cương (ngựa)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , let go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X