• /hə:dl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bức rào tạm thời (để quây súc vật...)
  (thể dục,thể thao) hàng rào cho vận động viên nhảy qua trong cuộc đua vượt rào
  ( the hurdles) cuộc chạy đua vượt rào ( (cũng) hurdle race)
  (sử học) phên hành tội (tấm phên để buộc người hành tội cho ngựa kéo đi)
  (nghĩa bóng) vật chướng ngại

  Ngoại động từ

  (thường) ( + off) rào tạm, làm rào tạm thời bao quanh
  Khắc phục, vượt qua (khó khăn, trở ngại)

  Nội động từ

  (thể dục,thể thao) chạy vượt rào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lưới
  hàng rào
  hàng rào tạm
  mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X