• /pərˈsweɪsɪv , pərˈsweɪzɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có sức thuyết phục, khiến nghe theo
  a persuasive manner
  một cách cư xử có sức thuyết phục
  persuasive reasons
  những lý lẽ đủ sức thuyết phục


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X