• Hóa học & vật liệu

  nhiên liệu diesel

  Giải thích EN: A combustible distillate of petroleum used as fuel for diesel engines; usually the fraction of crude oil that is distilled after kerosene. Also, diesel oil. Giải thích VN: Phần dễ cháy đã được chưng cất của dầu mỏ được dùng làm nhiên liệu trong các động có diesel, thường là phần còn lại của dầu thô sau khi đã chưng cất dầu lửa. Cũng được gọi là Dầu diesel.

  Kỹ thuật chung

  dầu điezen
  nhiên liệu
  diesel fuel injector
  vòi phun nhiên liệu điezen
  nhiên liệu điezen
  diesel fuel injector
  vòi phun nhiên liệu điezen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X