• /ɪgˈzɜrʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng, sự sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...)
  Sự cố gắng, sự nỗ lực, sự ráng sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X