• /dɪsˈrʌpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đập gãy, sự đập vỡ, sự phá vỡ; sự gẫy vỡ
  Tình trạng xâu xé, tình trạng chia rẽ
  (điện học) sự đánh thủng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phá hủy

  Giải thích VN: Sự kết thúc không bình thường trong việc thực hiện một chương trình, thường nhưng không phải luôn luôn dẫn đến kết quả bàn phím bị đông cứng hoặc bị một trạng thái không ổn định nào đó. Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải khởi động lạnh lại cho máy để ra khởi sự đổ vỡ.

  Kỹ thuật chung

  đổ vỡ

  Giải thích VN: Sự kết thúc không bình thường trong việc thực hiện một chương trình, thường nhưng không phải luôn luôn dẫn đến kết quả bàn phím bị đông cứng hoặc bị một trạng thái không ổn định nào đó. Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải khởi động lạnh lại cho máy để ra khởi sự đổ vỡ.

  đứt đoạn
  phân rã
  sự đánh thủng
  sự đập gãy
  sự làm hỏng
  sự ngắt
  sự phá vỡ

  Địa chất

  sự đứt gãy, sự phá vỡ, sự đánh thủng (điện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X