• /si´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dừng, sự ngừng, sự đình, sự chấm dứt
  cessation of hostilities
  sự đình chiến

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hoãn
  ngắt
  cessation reaction
  phản ứng ngắt mạch
  dừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X