• /¸diskən¸tinju´eiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác discontinuance

  Danh từ
  Sự ngừng, sự đình chỉ; sự đứt quãng, sự gián đoạn
  Sự bỏ (một thói quen)
  Sự thôi (không mua báo dài hạn nữa...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X