• /sə:´si:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thôi, sự ngừng, sự dừng

  Nội động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) thôi, ngừng, dừng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X