• (đổi hướng từ Disentangling)
  /¸disin´tæηgl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gỡ, gỡ rối
  Làm thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng

  Nội động từ

  Được gỡ rối
  Thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cởi ra
  tháo ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X