• (đổi hướng từ Disrupting)
  /dis´rʌpt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đập gãy, đập vỗ, phá vỡ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngắt
  đánh thủng
  đập gãy
  làm gián đoạn
  phá vỡ
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X