• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  hoạt động kép

  Giải thích EN: Describing a device or system that carries out two or more operations in a single stroke. Thus, double-action die, double-action forming, double-action press, and so on.. Giải thích VN: Miêu tả một hệ thống hoặc một thiết bị thực hiện 2 hoặc nhiều hơn 2 hoạt động trong cùng 1 lần thực hiện như máy nén kép, tạo hình kép….

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X