• /´dauəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) chốt

  Ngoại động từ

  Đóng chốt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chốt, then, chêm, chốt chẻ, lắp chốt

  Chốt, then, chêm, chốt chẻ, lắp chốt

  Cơ khí & công trình

  cài then
  lắp chốt

  Xây dựng

  chêm, then

  Giải thích EN: In masonry, a wood piece drilled into a wall to receive nails for fastening woodwork or other wall fixtures.

  Giải thích VN: Trong một công trình nề, một thanh gỗ được xuyên vào tường để đóng đinh cố định.

  chốt vuông

  Kỹ thuật chung

  cái nút
  chân gỗ
  chốt định vị
  khóa
  nêm
  ngõng trục
  đinh mũ nhỏ
  miếng chèn
  mộng
  blind dowel
  mộng chặt
  dowel pin
  mộng xoi
  dowel-making machine
  máy làm mộng gỗ
  rock dowel
  mộng đá
  mộng xoi
  then cài

  Địa chất

  cái chốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  peg , pin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X