• /´daun¸trend/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều hướng sa sút, xu thế giảm sút

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chiều hướng sa sút
  xu thế giảm sút

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X