• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sa sút rõ ràng
  Dốc thẳng đứng

  Động từ

  thả xuống
  đi ngủ
  I dropped off and missed the end of the film
  Tôi đã ngủ gật và bỏ mất đoạn cuối của bộ phim
  Drop me off at the library
  Xin thả tôi xuống tại thư viện

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sự thả rơi
  Một phương pháp thu gom các chất thải có thể tái chế trong đó cá nhân mang chúng đến một nơi thu thập được chỉ định.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X