• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đâm bổ nhào, sự bổ nhào xuống (máy bay)

  Nội động từ

  Đâm bổ xuống, bổ nhào xuống (máy bay)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự xuống (giá) đột ngột
  xuống (giá) đột ngột
  xuống dốc
  xuống gốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X