• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phao hình phễu

  Kỹ thuật chung

  neo nổi
  neo phao
  phao hình phễu

  Giải thích EN: Any of various small objects that attach to or trail behind a vehicle; specific uses include:an apparatus of wood or sailcloth that attaches to a surface buoy to measure currents. Also, DRAG ANCHOR.. Giải thích VN: Những vật thể nhỏ được gắn hoặc được kéo theo sau một phương tiện; được dùng như một thiết bị bằng gỗ hoặc bằng vải buồm được gắn lên phần nổi để đo dòng (nước).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X