• /´træktəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ hướng dẫn, dễ điều khiển, dễ kiểm soát
  Dễ bảo, dễ dạy, dễ sai khiến
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) dễ vận dụng, dễ dùng, dễ làm, dễ xử lý
  tractable metals
  những kim loại dễ xử lý


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X