• /ri'spɔnsiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáp ứng nhiệt tình; thông cảm
  a responsive class
  một lớp học nhiệt tình (chăm chú)
  Phản ứng nhanh, thuận lợi; dễ bị điều khiển, dễ sai khiến
  Đáp lại, trả lời
  a responsive gesture
  cử chỉ đáp lại
  Sẵn sàng đáp lại, dễ phản ứng lại; dễ cảm (tính tình)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ứng đáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X