• Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mặt dưới bao lơn; mặt dưới vòm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mặt dưới bao lơn
  flush soffit
  mặt dưới bao lơn, dưới vòm
  mặt dưới bao lớn
  flush soffit
  mặt dưới bao lơn, dưới vòm
  mặt dưới của dầm
  mặt dưới vòm
  soffit boarding
  tấm ốp mặt dưới vòm
  soffit rafter
  giàn đỡ mặt dưới vòm
  mặt vòm

  Kỹ thuật chung

  bụng vòm
  radius of soffit
  bán kính bụng vòm
  đèn trần
  mặt dưới

  Giải thích EN: The underside of a structural member or other feature, such as a beam, stairway, or arch; especially the highest part of the underside of an arch. Giải thích VN: Phần bên dưới một thành phần cấu trúc như là dầm, cầu thang, mái vòm đặc biệt là khoảng không ngay bên dưới một mái vòm.

  eaves soffit
  mặt dưới mái đua
  eaves soffit
  mặt dưới máng xối
  flush soffit
  mặt dưới bao lơn, dưới vòm
  haunched soffit
  mặt dưới rầm có nách
  soffit boarding
  tấm ốp mặt dưới vòm
  soffit rafter
  giàn đỡ mặt dưới vòm
  vòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X