• (đổi hướng từ Encroaching)
  /in´kroutʃ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + on, upon) xâm lấn, xâm phạm (lãnh thổ, quyền...)
  to encroach upon the other side of the street
  lấn sang bên kia đường

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X