• /¸intə´pouz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đặt (cái gì) vào giữa (những cái khác); đặt (vật chướng ngại...)
  Can thiệp (bằng quyền lực...)
  to interpose a veto
  can thiệp (bằng quyền phủ quyết)
  Xen (một nhận xét vào câu chuyện người khác)

  Nội động từ

  Xen vào giữa những vật khác
  Can thiệp vào giữa hai phía tranh chấp, làm trung gian hoà giải
  Ngắt lời, xen vào một câu chuyện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đưa vào, đặt, để

  Kỹ thuật chung

  can thiệp
  đặt
  đặt xen giữa
  để
  đưa vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X