• (đổi hướng từ Enfeebled)
  /in´fi:bl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm yếu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  strengthen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X