• /in´ritʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm giàu, sự làm giàu thêm, sự làm phong phú
  Sự làm tốt thêm, sự làm màu mỡ thêm, cái làm phong phú thêm
  (y học) sự cho vitamin vào (thức ăn...)

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sự hãm rượu

  Xây dựng

  đồ trang trí

  Kỹ thuật chung

  làm giàu
  downward enrichment
  làm giàu thứ sinh
  elementary enrichment factor
  hệ số làm giàu cơ bản
  enrichment device or unit
  cơ cấu làm giàu hòa khí
  enrichment plant
  nhà máy làm giàu quặng
  enrichment tails
  phế liệu đã làm giàu
  feed enrichment
  sự làm giàu nhiên liệu
  gas enrichment
  sự làm giàu khí
  ore enrichment
  làm giàu quặng
  ore enrichment plant
  nhà máy làm giàu quặng
  Personal Enrichment Programme (PEP)
  chương trình làm giầu cá nhân
  residual enrichment
  làm giàu phần dư
  sự làm giàu
  feed enrichment
  sự làm giàu nhiên liệu
  gas enrichment
  sự làm giàu khí
  sự trang trí
  sự tuyển khoáng
  tuyển quặng

  Kinh tế

  sự làm giàu
  sự làm phong phú
  job enrichment
  sự làm phong phú việc làm
  sự vitamin hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X